Auto theorie examen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Theorie
Mag je hier onder het viaduct stoppen?
Ja
Op de rijbaan geldt een parkeerverbod. Vaak zie je een carpool parkeerplaats onder een viaduct, maar dan naast de rijbaan.
Theorie
Je parkeert hier. Mag dat?
Ja
Ja, maar alleen als er een bord staat wat dit aangeeft. Normaal gesproken zou je namelijk niet met twee wielen op de stoep mogen gaan staan.
Theorie
Je laat iemand uitstappen. Mag dat?
Ja
Je mag niet stilstaan op een busstrook en ook niet ernaast. Doorrijden dus!
Theorie
Mag je hier parkeren?
Ja
Nee, je mag zelfs niet stoppen op het kruisingsvlak, laat staan parkeren. Dit mag zelfs niet in een verkeerssituatie. Zet de auto dus snel ergens waar hij voor het andere verkeer geen hinder oplevert!
Theorie
Mag je hier parkeren?
Ja
Ja, er staat geen parkeerverbod en het is niet gevaarlijk om hier te parkeren. Je mag je nooit zo gedragen, dat er gevaar of hinder kan ontstaan. Het is een brede overzichtelijke weg. Het is nog beter even in de berm te gaan staan, zodat er meer ruimte blijft voor grote landbouwvoertuigen.
Theorie
Je stopt hier even om te telefoneren. Mag dat?
Ja
Ja, even telefoneren hoort bij het parkeren. Dat mag hier wel. Alleen niet op de rijbaan. Je zit hier namelijk buiten de bebouwde kom. Dit kan je zien aan het voorrangsbord. Dit staat buiten de bebouwde kom altijd achter het kruispunt geplaatst. Aangezien hier geen kruispunt na het bord te zien is, moeten we ervan uitgaan dat de foto genomen is vanaf het kruispunt. Binnen de bebouwde kom krijg je eerst het bord en dan de kruising. Buiten de bebouwde kom geldt een parkeerverbod op de rijbaan van een voorrangsweg. Dan kun je in de berm staan, zoals hier!
Theorie
Mag je met een kopie van je rijbewijs gaan rijden als dit geldt als officieel document?
Ja
Je bent verplicht om alle originele documenten te kunnen overhandigen.
Dus ook je verzekerings papieren en eventueel APK keurings bewijs.
Theorie
Je parkeert hier. Mag dat?
Ja
Nee, je staat veel te dicht bij de zijstraat! Binnen 5 meter vanaf de hoek mag je niet parkeren. Logisch, omdat je het zicht wegneemt en grote voertuigen kunnen op deze manier de straat niet in of uitrijden. Kies een veilige plaats om te parkeren en zorg dat je niemand onnodig hindert.
Theorie
Je parkeert hier op het kruispunt, mag dat?
Ja
Stilstaan op een kruispunt is verboden. Trek een lijn van stoep naar stoep. Dat is het kruisingsvlak wat te allen tijde vrij moet blijven! Binnen 5 meter van een kruispunt is het verboden om te parkeren.
Theorie
Je wilt hier iemand laten uitstappen. Mag dat?
Ja
Als je gaat laden en/of lossen dan mag dat niet bij de bushalte!
Alleen in- en uitstappen mag als je de bus niet hindert!