Auto theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Je mag hier niet parkeren! Je mag alleen iemand in- en uitlaten stappen en je mag laden en lossen. Alles wat anders is dan in- en uitstappen, laden en lossen mag hier niet. Het is hier verboden om naar de weg te vragen, om de kaart te raadplegen, of even te telefoneren.
Theorie
Je parkeert hier mag dat?
Ja
Je mag nooit iemand hinderen of in gevaar brengen. Nu sta je mooi op de rijbaan en dat levert hinder en gevaar op. Is er ruimte om naast de rijbaan te gaan staan, dan mag je dat onder een viaduct gewoon doen.
Theorie
Je stopt hier even om naar de weg te vragen. Mag dat?
Ja
Nee, je mag bij een gele geblokte trottoirband niet parkeren. Naar de weg vragen hoort bij het parkeren. Alleen in- en uitstappen en laden en lossen hoort niet bij het parkeren. Niet even de kaart raadplegen of naar de weg vragen, want dan ben je aan het parkeren!
Theorie
Je parkeert hier met een geldige gehandicaptenparkeerkaart, maar zonder parkeerschijf. Mag dat?
Ja
Ja, als je hier parkeert moet je de gehandicaptenparkeerkaart goed leesbaar voor de voorruit leggen. De kaart moet zijn geldigheid niet hebben verloren. Een parkeerschijf is alleen nodig als er een bepaalde tijd aangegeven staat. Zonder kaart parkeren is dus verboden en associaal.
Theorie
Je stopt hier even om te telefoneren. Mag dat?
Ja
Ja, even telefoneren hoort bij het parkeren. Dat mag hier wel. Alleen niet op de rijbaan. Je zit hier namelijk buiten de bebouwde kom. Dit kan je zien aan het voorrangsbord. Dit staat buiten de bebouwde kom altijd achter het kruispunt geplaatst. Aangezien hier geen kruispunt na het bord te zien is, moeten we ervan uitgaan dat de foto genomen is vanaf het kruispunt. Binnen de bebouwde kom krijg je eerst het bord en dan de kruising. Buiten de bebouwde kom geldt een parkeerverbod op de rijbaan van een voorrangsweg. Dan kun je in de berm staan, zoals hier!
Theorie
Mag je met een kopie van je rijbewijs gaan rijden als dit geldt als officieel document?
Ja
Je bent verplicht om alle originele documenten te kunnen overhandigen.
Dus ook je verzekerings papieren en eventueel APK keurings bewijs.
Theorie
Mag je hier in- of uitstappen?
Ja
Ja, in- en uitstappen mag altijd als er geen verbod geldt en als je niemand hindert of in gevaar brengt. Als je hier wilt parkeren moet je even de afstand opmeten vanaf het kruispunt. Dit mag dan niet minder zijn dan 5 meter.
Theorie
Je parkeert hier mag dat?
Ja
Nee, je mag niet eens stoppen op een kruising als je voorrang moet verlenen. Ook dan moet je het kruisingsvlak vrij laten. Als dat al niet mag, dan mag je zeker niet parkeren. Een groot voertuig zoals een vrachtauto met aanhangwagen kan de bocht zo nooit maken. Ook wijken andere automobilisten voor jou uit en dan blijft er te weinig ruimte op het kruispunt zelf.
Theorie
Mag je even op een suggestiestrook stoppen?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Mag je bij de gele trottoirband parkeren en wachten op een vriend?
Ja
Bij een gele doorgetrokken lijn geldt een stilstaan verbod. Je mag hier niets! Doorrijden dus! Bij een gele onderbroken gele lijn mag je alleen niet parkeren. Het in- en uitstappen en/of het laden- en lossen mag wel!