CBR auto theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Ben jij al geabonneerd op ons YouTube kanaal?

Theorieles op YouTube
Abonneer je nu op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste videolessen en mis nooit een kans om je kennis te vergroten.

Ga naar YouTube
Theorie
Mag je bij de gele trottoirband parkeren en wachten op een vriend?
Ja
Bij een gele doorgetrokken lijn geldt een stilstaan verbod. Je mag hier niets! Doorrijden dus! Bij een gele onderbroken gele lijn mag je alleen niet parkeren. Het in- en uitstappen en/of het laden- en lossen mag wel!
Theorie
Je stopt hier even om te telefoneren. Mag dat?
Ja
Ja, even telefoneren hoort bij het parkeren. Dat mag hier wel. Alleen niet op de rijbaan. Je zit hier namelijk buiten de bebouwde kom. Dit kan je zien aan het voorrangsbord. Dit staat buiten de bebouwde kom altijd achter het kruispunt geplaatst. Aangezien hier geen kruispunt na het bord te zien is, moeten we ervan uitgaan dat de foto genomen is vanaf het kruispunt. Binnen de bebouwde kom krijg je eerst het bord en dan de kruising. Buiten de bebouwde kom geldt een parkeerverbod op de rijbaan van een voorrangsweg. Dan kun je in de berm staan, zoals hier!
Theorie
Je stopt hier even om naar de weg te vragen. Mag dat?
Ja
Nee, je mag bij een gele geblokte trottoirband niet parkeren. Naar de weg vragen hoort bij het parkeren. Alleen in- en uitstappen en laden en lossen hoort niet bij het parkeren. Niet even de kaart raadplegen of naar de weg vragen, want dan ben je aan het parkeren!
Theorie
Je stopt om iemand in te laten stappen. Mag dat?
Ja
Nee, je moet altijd goed blijven kijken of je ergens mag stoppen. Rijd liever even om, het is altijd beter om iets meer tijd te nemen. Ga niet midden op de weg bivakkeren! Het fietspad met onderbroken streep mag je gebruiken bij het voorsorteren naar rechts en als je voor een tegenligger moet uitwijken. Verder mag je er niet komen. Ook niet er naast, omdat je fietsers op deze manier zou kunnen hinderen.
A, als je een geldige gehandicaptenparkeerkaart hebt, moet je die achter de voorruit leggen. Als je die niet hebt en je moet een gehandicapte persoon ophalen, dan mag je ook de kaart van die persoon gebruiken. We spreken in de wet niet meer over een invalide, maar een gehandicapte persoon. Oordeel ook niet te snel over iemand die op een dergelijke plaats gaat staan en vervolgens fit uitstapt. Het hoeft niet altijd een probleem met lopen te zijn.
Theorie
Je parkeert hier, mag dat?
Ja
Wegslepen zou ik zeggen! Voor degene die niet gehandicapt is en dus geen kaart heeft is een straf op zijn plaats. Asociaal gedrag noemen we dit. Deze plaatsen zijn speciaal aangelegd voor degene die niet ver kan lopen. Of niet lang buiten mag zijn of anderzins. Denk ook niet als er iemand uitstapt gelijk dat deze persoon eruit moet zien als gehandicapt! Soms mankeren ze iets wat je niet aan de buitenkant kan zien. Oordeel niet te snel.
Theorie
Je laat hier een passagier uitstappen, mag dat?
Ja
Een passagier laten uitstappen is stilstaan, geen parkeren. Ga je naar de weg vragen, dan is dat anders dan in en uitstappen en laden en lossen, dus parkeren. Even telefoneren is parkeren. De kaart raadplegen is parkeren.
Theorie
Je parkeert hier. Mag dat?
Ja
Nee! Als je hier parkeert krijg je een bon. Er geldt hier een verbod te parkeren aan die zijde van de weg waar het bord geplaatst is. De berm hoort ook bij de weg. Je mag hier alleen iemand laten in- of uitstappen. Het laden en lossen is hier ook toegestaan.
Theorie
Je parkeert hier. Mag dat?
Ja
Ja, parkeren mag je zowel aan de rechter als aan de linkerzijde van de weg doen. Denk er wel om, dat er geen stilstaan- of parkeerverbod staat. Ga ook na of je hinder of gevaar op kan leveren voor het overige verkeer. Je mag ook in de berm gaan staan. De berm hoort ook bij de weg!
Theorie
Je parkeert hier in de berm. Mag dat?
Ja
Nee, Het bord betekent: verboden te parkeren. Dit verbod geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, uitgezonderd voor de tot parkeren bestemde weggedeelten. In- en uitstappen mag hier wel. Laden en lossen ook! Maar niets anders dan dat! Niet even de kaart raadplegen of naar de weg vragen, want dan ben je aan het parkeren.