Auto theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Theorie
Ben je verplicht om mee te werken aan een blaasproef?
Ja
Ja, je bent verplicht mee te werken aan een blaasproef. Als je niet meewerkt krijg je meteen een bekeuring. Je bent dan in overtreding. Vervolgens zullen ze vragen mee te werken aan een bloedproef. Als je deze proef zal weigeren maak je je schuldig aan een misdrijf. Blaas de P en er is niets aan de hand! Je mag dan passeren. Wie is de BOB?
Theorie
Waardoor kan de verdovende werking van alcohol versterkt worden?
Het gebruik van pijnstillers, slaap- en kalmeringsmiddelen
Slaapgebrek
Te uitgebreid eten
Op sommige medicijnen staat een uitdrukkelijke melding dat je geen voertuigen mag besturen of machines bedienen! Zeker als je medicijnen tesamen met alcohol gebruikt kan het mis gaan!
Theorie
Kunnen medicijnen de rijvaardigheid beinvloeden?
Ja
Ja, op de gele sticker van het medicijn staat: Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen. Bij een goede rijvaardigheid hoort een goed reactievermogen!(autorijden, bedienen van machines, spelen op straat) Pas op met alcohol. Soms staat er deze tekst: dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid beinvloeden, pas op met alcohol. In beide gevallen is het af te raden te gaan rijden. Als je reactievermogen afneemt kun je misschien niet op tijd handelen. Je moet te allen tijde alle handelingen kunnen verrichten die van je worden verwacht.
Als je alcohol nuttigt ga je niet rijden! Alcohol en verkeer gaan niet samen. Je ziet minder, reageert behoorlijk veel later, maar je denkt het beter te kunnen. Je mogelijkheid tot zelfreflectie is behoorlijk verstoord.
A, een beginnende automobilist mag de eerste 5 jaar niet meer dan 0,2 promille alcohol in een milliliter bloed hebben. Als je de ademanalyse moet doen dan is dit een AAG (adem alcohol gehalte) van 220 microgram per liter uitgeademde lucht. Beter kan je een afspraak maken over wie er die dag rijdt! De BOB (bewust onbeschonken bestuurder) brengt je veilig thuis! Je hoort wel eens: twee kan wel! Maar dit kan bij de ene persoon anders uitvallen dan bij de ander. Het heeft te maken met de gesteldheid van die persoon. Heeft hij een goede conditie? Is hij zwaar gebouwd? Groot of klein? Veel of weinig lichaamsvocht? Ga zo maar door! Neem geen risico!
Leeftijd komt met gebreken. Dit is natuurlijk niet altijd zo, maar als je er rekening mee houdt ben je op het ergste voorbereid.
Theorie
Is het mogelijk dat drugs je rijvaardigheid beinvloed?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Is het waar dat al je in korte tijd een paar koppen koffie drinkt het alcoholpercentage vermindert?
Ja
Koffie en thee kunnen de afbraak zelfs vertragen, omdat de lever die stoffen doet vertragen.
Theorie
Hoeveel uur ben je onder invloed na het drinken van vijf glazen alcoholhoudende drank?
24 uur
12 uur
7,5 uur
1 glas bier is door je lichaam gemiddeld afgebroken in 1,5 uur. Het kan dus zijn dat je na een avondje stappen de volgende ochtend niet mag gaan rijden!
Theorie
Is dit de goede stuurhouding?
Ja
Nee, als je je handen zo aan het stuur houdt, kun je niet goed op gevaarlijke situaties reageren. Laat ze allebei iets zakken, zodat er snelle bewegingen naar links en-of naar rechts gemaakt kunnen worden. Bij rechtuit rijden blijf je stabieler als je je handen op kwart voor drie houdt. Daar zitten ook de bedieningsmechanismen van richtingaanwijzer en ruitenwissers. Ook bij een eventuele aanrijding kun je je dan goed tegenhouden op het stevigste stuk van het stuur. Je armen licht gebogen, zodat je een klap kan opvangen. De airbag kan bij kwart voor drie vrij tussen de armen uitklappen. Laat je examinator zien dat je alert bent; daar hoort ook een goede stuurhouding bij.