Auto theorie examen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Theorie
Je gaat linksaf moet je de voetganger voor laten gaan?
Ja
Nee, als je van een onverharde weg komt moet je bestuurders op de kruisende verharde weg voor laten gaan. De voetganger is geen bestuurder!
Theorie
Wat is hier de goede volgorde van voor laten gaan?
auto en tram, bromfiets
bromfiets, auto en tram
tram, bromfiets, auto
Het is een fabeltje dat een tram altijd voor zou gaan! Een tram gaat voor als er geen verkeerstekens op borden zijn! Hier staat een stopbord voor de tram en daar heeft de bestuurder zich aan te houden!
Theorie
Je nadert een spoorwegovergang, mag je nu doorrijden?
Ja
Bij een spoorwegovergang betekent wit knipperlicht dat er geen trein nadert. Rood knipperlicht en signaal: stop er komt een trein aan. Als er geen knipperlichten staan, dan hebben we te maken met een onbewaakte overweg! Kijk dan zelf goed uit en kijk naar links en rechts. Ook bij een spoorwegovergang met enkel spoor (adreaskruis). Bij mist zet je de motor even uit en doe je de ramen open. Een trein hoor je van verre aankomen!
Theorie
Je komt van een onverharde weg. Moet je de auto voor laten gaan?
Ja
Ja, verhard gaat voor onverhard. De auto komt ook nog eens van rechts en is een bestuurder. Als je van een onverharde weg komt moet je bestuurders op de kruisende verharde weg voor laten gaan. Verhard voor onverhard geldt alleen voor bestuurders onderling.
Theorie
Moet je hier de auto voor laten gaan?
Ja
Ja, een bestuurder van rechts gaat altijd voor tenzij er borden staan die de voorrang regelen. Een kruispunt waar de voorrang door borden wordt geregeld is dan ook geen gelijkwaardig kruispunt. Ook het kruispunt waar een van de wegen onverhard is, is geen gelijkwaardig kruispunt. Alle bestuurders zijn gelijk. Een fietser van rechts gaat net zo goed voor!
De bus nadert dus een voorrangsweg! De voetganger moet wachten totdat iedereen weg is.
Theorie
Moet je voorrang verlenen aan de auto die van links nadert?
Ja
Ja, alle bestuurders op die voorrangsrotonde hebben voorrang. Ook de auto die van links nadert dus. Hij zit immers al op de voorrangsweg, en wij naderen. Nader een rotonde altijd met gepaste snelheid. Doe niet mee aan het spelletje: wie zit er het eerst op de rotonde?! Snelheid aanpassen aan de omstandigheden.
Theorie
Je wilt de weg naar links volgen. Moet je de bromfietser voor laten gaan?
Ja
Ja, de bromfietser komt van rechts. Het is een gelijkwaardige splitsing, omdat er geen borden staan die de voorrang regelen. Het zijn allebei verharde wegen. Bestuurders van rechts gaan voor! De bromfietser is een bestuurder.
Theorie
Wat is de correcte volgorde van voor laten gaan?
auto, tram, fiets
fiets, auto, tram
tram, auto, fiets
Een trammachinist is ook een bestuurder! Je hoort wel eens dat een tram altijd voor gaat, maar dat is alleen als er geen borden staan! Op een voorrangsweg gaan bestuurders voor. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg geldt niet voor afslaande trams! Anders zou de fietser voor de tram gaan.
Theorie
Moet je de fietser voor laten gaan?
Ja
Nee, als er op een y-splitsing een bestuurder van rechts komt dan laat je die voorgaan. Nu komen wij van rechts. De fietser heeft geen voorrang en moet dus stoppen!