Auto theorie examen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Theorie
Wat is de correcte volgorde van voor laten gaan?
auto, tram, fiets
fiets, auto, tram
tram, auto, fiets
Een trammachinist is ook een bestuurder! Je hoort wel eens dat een tram altijd voor gaat, maar dat is alleen als er geen borden staan! Op een voorrangsweg gaan bestuurders voor. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg geldt niet voor afslaande trams! Anders zou de fietser voor de tram gaan.
Theorie
Moet je de ruiter voor laten gaan?
Ja
Nee, de ruiter rijdt op een fietspad. Ook fietsers die hier oversteken genieten geen voorrang. Het is een oversteekplaats, maar er staat nergens een bord of een teken dat ik voorrang moet verlenen. In de praktijk zou ik toch maar even opletten wat deze ruiter gaat doen. Zo nodig verstandig zijn en stoppen!
De vrachtauto is de enige die geen bestuurders van rechts ziet naderen. Als de vrachtauto de kruising heeft vrijgemaakt, dan kan de auto gaan rijden en vervolgens de snorfietser. Misschien zal de fietser tegelijk met de vrachtauto oprijden, maar dat is een inzichtelijke oplossing, geen wettelijke!
De auto mag eerst want deze komt van rechts en gaat rechtdoor voor de andere bestuurder. de motor moet voorrang verlenen aan de bromfietser van rechts.
Theorie
Moet je de fietser voor laten gaan?
Ja
Nee, als er op een y-splitsing een bestuurder van rechts komt dan laat je die voorgaan. Nu komen wij van rechts. De fietser heeft geen voorrang en moet dus stoppen!
Theorie
Wat is hier de goede volgorde van voor laten gaan?
auto en tram, bromfiets
bromfiets, auto en tram
tram, bromfiets, auto
Het is een fabeltje dat een tram altijd voor zou gaan! Een tram gaat voor als er geen verkeerstekens op borden zijn! Hier staat een stopbord voor de tram en daar heeft de bestuurder zich aan te houden!
Theorie
Moet je voorrang verlenen aan de auto die van links nadert?
Ja
Ja, bestuurders die van een onverharde weg naderen, moeten bestuurders die op de verharde kruisende weg rijden voor laten gaan. Verhard gaat voor onverhard. Andere bestuurders zullen je laat opmerken, omdat er vaak hard wordt gereden. Nader dit kruispunt met aangepaste snelheid.
Theorie
Moet je hier de motorrijder voor laten gaan?
Ja
Ja, op een gelijkwaardig kruispunt, zoals deze, moet je alle bestuurders die van rechts komen ongehinderd hun weg laten vervolgen. Er staan geen borden of tekens. Het wegdek is voor alle twee verhard. Het gaat dus om een gelijke kruising! De motorrijder moet voorrang krijgen!
Theorie
Moet je de auto van links voor laten gaan?
Ja
Nee, je moet alleen stoppen voor bestuurders van rechts. De andere auto moet stoppen voor ons, omdat wij van rechts komen. Kijk goed naar links en rechts, omdat je er nooit helemaal zeker van bent of ze die voorrang ook geven.
Theorie
Je wilt rechtdoor. Moet je de afbuigende tram voor laten gaan?
Ja
Ja, een tram altijd voor laten gaan, tenzij jij op een voorrangsweg of voorrangskruising zit en de tram komt van links of rechts, dan rijd je door.