Auto theorie examen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Je wilt hier gaan inhalen. Mag dat?
Ja
Als het geneeuwd heeft en je rijdt op een weg met weinig ruimte dan rijd je voorzichtig en beheerst. De bomen naast de weg zijn dodelijk! Als de andere auto van jou schrikt en tegen een boom rijdt ben jij verantwoordelijk! Houd dus voldoende afstand en rijd niet sneller dan 30 km per uur.
Theorie
Mag je hier de bromfietser inhalen?
Ja
Nee, niet inhalen! Dat is gevaarlijk! Je kunt niets zien! Je mag nooit inhalen als er mogelijk hinder of gevaar kan ontstaan! Als je hier inhaalt ga je in ieder geval de bromfietser in een moeilijk pakket dwingen. Om maar niet te spreken over de gevaren die om de hoek gluren.
Theorie
Je haalt zo in. Houd je voldoende zijdelingse afstand?
Ja
Nee, je moet zonodig tot in de linker berm uitwijken. 2 meter minimaal! Als je iemand toch in wilt halen, maar er is nog minder ruimte, dan moet je heel langzaam gaan rijden.Pas op met dieren in het verkeer! Ze kunnen schrikken en in paniek raken.
Theorie
Je rijdt met een aanhangwagen. Mag je gaan inhalen?
Ja
Ja, maar als de aanhangwagen en auto samen langer zijn dan 7 meter mag je dit alleen op de twee rechts gelegen rijstroken doen. Een combinatie van 7 meter of langer mag niet inhalen op de meest links gelegen rijstrook. Het moet dan wel om drie of meer rijstroken gaan. Op de twee rechts gelegen rijstroken mag dus worden ingehaald, tenzij er een verbod geldt. Denk om je snelheid! Je mag met een aanhangwagen maar 80 km per uur!
Theorie
Mag je hier inhalen?
Ja
Nee, inhalen is verboden. Je mag een doorgetrokken lijn die de rijbaan in twee rijstroken verdeelt niet overschrijden. Inhalen pas doen als je er van overtuigd bent dat het veilig kan! Inhalen is een gevaarlijke bezigheid. Er vallen jaarlijks veel doden bij. De kantlijn is een doorgetrokken lijn die wel overschreden mag worden.
Theorie
Mag je de vrachtauto rechts inhalen?
Ja
Ja, er zijn 5 gevallen waar je rechts in mag halen. 1: rechts van de blokmarkering. 2: een tram. 3: op of bij nadering van een rotonde. 4: in file. 5: Als een ander linksaf gaat en daarbij heeft voorgesorteerd. In alle andere gevallen haal je links in!
Theorie
Mag je de vrachtauto hier rechts inhalen?
Ja
Ja, op een in- en uitvoegstrook mag je rechts inhalen. Er zijn maar 5 gevallen waar je rechts mag inhalen. Op een rotonde, trams, in file, rechts van de blokmarkering en wanneer iemand linksaf gaat en daarbij richting naar links heeft aanstaan. In alle andere gevallen links inhalen!
Theorie
Mag je de tram rechts inhalen?
Ja
Ja, meestal halen we links in! Rechts inhalen mag in 5 gevallen. 1- als iemand linksaf gaat, mag je er rechts voorbij 2- Op of bij nadering rotonde 3- in file 4- rechts van de blokmarkering (in- en uitvoegstroken) 5- Trams!
Theorie
Kun je vanuit deze positie goed zien of je hier kunt inhalen?
Ja
Het is daarom onverstandig in te halen.