Auto theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Theorie
Je gaat bij dit bord een motor inhalen mag dat?
Ja
Nee, het is hier voor alle motorvoertuigen verboden om in te halen. Hier mag geen vrachtauto inhalen, maar ook geen bus, tractor of motor. Je mag wel een fietser inhalen, omdat dat voertuig geen motorvoertuig is.
Theorie
Je haalt de fietser hier in. Mag dat?
Ja
Nee! Als je hier inhaalt, levert dit gevaar op voor eventueel van links en rechts komende bestuurders en voor de fietser die je inhaalt. Als je een goede zijdelingse afstand zou houden, kom je ook nog eens op de verkeerde weghelft te zitten. Is er genoeg ruimte en is het een heel overzichtelijk kruispunt, dan zou je het gerust kunnen doen.
Theorie
Je rijdt 50 km/u en haalt de fietser in. Houd je zijdelings genoeg afstand?
Ja
Ja, met 50 km/u kun je met deze afstand veilig inhalen. Beter is het om nog iets meer afstand te nemen. Zeker als de snelheid iets hoger zou liggen, moet je de afstand vergroten. Houd rekening met het zwabber gehalte van de fietser. Als de fietser heel jong of juist heel oud is zal het zwabber gehalte hoger zijn!
Theorie
Mag je een tram rechts inhalen?
Ja
Ja, er zijn 5 gevallen waar je rechts mag inhalen. In alle andere gevallen moet je links inhalen. Rechts inhalen mag bij een rotonde, een file, rechts van blokmarkering, als iemand linksaf gaat en daarvoor richting aangeeft en bij een tram.
Theorie
Je wordt ingehaald. Moet je nu langzamer gaan rijden?
Ja
Nee, ga niet langzamer rijden. De wielrenners hebben hun inhaalmanoeuvre ingeschat op de snelheid die je al reed. Volgens de wet mag je in ieder geval niet sneller gaan rijden. De inhaalmanoeuvre zou dan onverwachts langer gaan duren dan is ingeschat. Je kunt misschien iets naar rechts gaan, zodat de wielrijders iets meer ruimte krijgen.
Theorie
Mag je de vrachtauto rechts inhalen?
Ja
Ja, er zijn 5 gevallen waar je rechts in mag halen. 1: rechts van de blokmarkering. 2: een tram. 3: op of bij nadering van een rotonde. 4: in file. 5: Als een ander linksaf gaat en daarbij heeft voorgesorteerd. In alle andere gevallen haal je links in!
Theorie
Je haalt hier de fietsers in. Mag dat?
Ja
Nee. Als je gaat inhalen moet je eerst goed nadenken... (Moeilijk he?) Er mag geen gevaar of hinder ontstaan of kunnen ontstaan voor andere weggebruikers. Kijk eerst of je in mag halen! Nou... Dat mag dus al niet! Er is een doorgetrokken lijn, daar mag je niet overheen. Zou de doorgetrokken lijn er niet zijn dan mag je nog steeds niet inhalen, omdat het een onoverzichtelijke, smalle weg is! Blijf erachter rijden, maar met voldoende afstand. Na de bocht komt er misschien wel een veilige mogelijkheid?
Theorie
Je wilt hier gaan inhalen. Mag dat?
Ja
Als het geneeuwd heeft en je rijdt op een weg met weinig ruimte dan rijd je voorzichtig en beheerst. De bomen naast de weg zijn dodelijk! Als de andere auto van jou schrikt en tegen een boom rijdt ben jij verantwoordelijk! Houd dus voldoende afstand en rijd niet sneller dan 30 km per uur.
Theorie
Je wilt de auto op deze manier inhalen, mag dat?
Ja
Inhalen is een gevaarlijke bezigheid. Daarom moet je goed weten wat je doet. Bij twijfel nooit gaan inhalen. Ook al is je snelheid laag, je mag geen hinder of gevaar veroorzaken. Dat gebeurt nu wel! Hier kun je dan ook terrecht op zakken!
Theorie
Je haalt de fietser in. Houd je voldoende zijdelingse afstand?
Ja
Nee, je moet zonodig tot in de berm uitwijken. 1-2 meter minimaal! Als je iemand toch in wilt halen, maar er is nog minder ruimte, dan moet je heel langzaam gaan rijden.