Auto theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je autorijbewijs

Theorie
Is het verstandig om in deze situatie met een snelheid van 50 km/u te rijden?
Ja
Als je op een weg rijdt waar een verblijfsfunctie duidelijk lijkt, dan rijdt je nooit de maximum snelheid! Er zijn uitritten. Er staan huizen en we worden gewaarschuwd voor kinderen! Bij 50 km per uur rijdt je ongeveer 15 meter per seconde!
Theorie
Na welk bord geldt een maximum snelheid van 80?
Bij bord A
Bij bord B
Bij geen van beide borden
De snelweg houdt hier op en gaat over in een normale weg buiten de bebouwde kom. De maximale snelheid is dan 80km p/u.
Theorie
Kunnen files de oorzaak zijn voor een aangegeven maximum snelheid?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Wat zou je in deze situatie doen?
Remmen
Gas los laten
Niets
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Je rijdt hier 50 km/u. Mag dat?
Ja
Het is geen verplichte snelheid. Rijd je een wijk in dan staat daar meestal het zone bord 30. Dan is er een woonfunctie. Deze weg die je op de foto ziet is ervoor ingericht om vrij vlot van de ene buurt binnen een stad naar een andere buurt in een stad te rijden.
Theorie
Wat zou je in deze situatie doen?
Remmen
Gas los laten
Niets
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Je gaat rechtsaf. Moet je na de bocht 30 km/u blijven rijden?
Ja
Nee, als het einde van een 30 km zone staat aangegeven, weet je dat je daarbuiten sneller mag gaan rijden en dat je nog binnen de bebouwde kom zit! Daar is de maximum snelheid 50 km/u! Als je nu 30 km/u blijft rijden dan rijd je niet aangepast! Je moet je snelheid aanpassen aan de omstandigheden en aan het overige gelijksoortige verkeer.
Theorie
Wat is het belangrijkste bij het invoegen?
richting aangeven
veel gas geven
snelheid aanpassen
C, als je gaat invoegen is het heel belangrijk om eerst je snelheid zo te regelen, dat je dezelfde snelheid krijgt als de bestuurders die op de doorgaande rijbaan rijden. Natuurlijk moet je daarbij goed kijken! Je moet daarbij ook een goede positie op de invoegstrook kiezen! Niet te veel links. Pas als je een goede snelheid hebt, je hebt goed gekeken en het is vrij, dan pas richting aangeven. Soms als het druk is kan je een plekje vragen door de richtingaanwijzer even iets eerder aan te zetten, maar pas daarmee op. Je mag geen hinder veroorzaken.
Theorie
Wat zou je in deze situatie doen?
Remmen
Gas los laten
Niets
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Wordt hier een maximum snelheid van 70 km per uur aangegeven?
Ja
Ja, de snelheid die hier op het matrixbord wordt aangegeven is een maximum snelheid. Er moet daarna weer een einde van deze snelheid worden aangegeven op een matrixbord, maar dat gebeurt zelden! Blijf dan 70 km per uur rijden tot de eerst volgende zijstraat of oprit. Een bord kan het einde van deze snelheid niet opheffen.