Motor theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je motorrijbewijs

Het snelheidsverschil mag niet meer dan 10 km/u zijn.
Theorie
Je haalt de vrachtauto in om de autosnelweg te verlaten, mag dat?
Ja
Langs de blokmarkering op een uitrijstrook mag je bestuurders op de doorgaande rijbaan rechts inhalen. Doe dit alleen om een vlotte verkeersdoorstroming te bevorderen en wanneer je niemand hindert.
Door te rijden neemt de temperatuur van de band toe en de spanning zal iets hoger zijn. Het is dus beter om de spanning voor vertrek te meten.
Zo kunnen andere weggebruikers op de hoogte gesteld worden van je actie en daarmee rekening kunnen houden.
Theorie
Is het veilig om zo 50 km/u te blijven rijden?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Je wilt hier rechtdoor, moet je nu stoppen?
Ja
De taak van de verkeersagent is erg zwaar en kost veel oplettendheid. Daarom is het goed om de tekens te kennen, anders weet je niet wat je moet doen en zal de agent ook het spoor bijster raken. Rijd de agent rustig voorbij als je weer mag gaan rijden.
Theorie
Je wilt hier inhalen, mag dat?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Je wilt hier linksaf, moet je de auto voor laten gaan?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Moet je de voetganer voorlaten, als je rechtsaf de uitrit uit wilt rijden?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Bij een linkse bajonet aansluiting ga je eerst naar links en dan naar rechts. Bij het naar rechts afslaan kun je voorsorteren en daardoor levert dat meer doorstroming en minder gevaar op. Bij de rechtse ga je eerst naar rechts om vervolgens bij het naar links afslaan eventueel te wachten tegen de wegas op een tegenligger. Je kan dan in de rug worden aangereden. De rechtse is ook een minder vlotte oplossing. Wees je ervan bewust en herken deze situatie! In sommige gevallen is het beter om niet tegen de wegas voor te sorteren maar in het midden van je rijstrook te blijven.