Motor theorie examen

Oefen hier gratis de theorie voor je motorrijbewijs

Theorie
Je wilt rechtdoor. Mag dat?
Ja
Als je bij een blauw rond bord aankomt met een witte pijl, dan moet je de richting volgen die de pijl aangeeft. Rechtdoor mag hier dus niet. Dit bord geldt niet voor fietsers en bromfietsers.
Theorie
Als je recht door wilt gaan laat je dan de snorfietser voor gaan?
Ja
Deze vraag heeft geen uitleg
Bij een linkse bajonet aansluiting ga je eerst naar links en dan naar rechts. Bij het naar rechts afslaan kun je voorsorteren en daardoor levert dat meer doorstroming en minder gevaar op. Bij de rechtse ga je eerst naar rechts om vervolgens bij het naar links afslaan eventueel te wachten tegen de wegas op een tegenligger. Je kan dan in de rug worden aangereden. De rechtse is ook een minder vlotte oplossing. Wees je ervan bewust en herken deze situatie! In sommige gevallen is het beter om niet tegen de wegas voor te sorteren maar in het midden van je rijstrook te blijven.
Theorie
Je haalt de vrachtauto in om de autosnelweg te verlaten, mag dat?
Ja
Langs de blokmarkering op een uitrijstrook mag je bestuurders op de doorgaande rijbaan rechts inhalen. Doe dit alleen om een vlotte verkeersdoorstroming te bevorderen en wanneer je niemand hindert.
Theorie
Je wilt hier linksaf slaan, moet je de voetganger dan voor laten gaan?
Ja
Ook wanneer je rechts- of linksaf wilt slaan.
Meestal ontstaat er geluidshinder doordat er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Theorie
Hoeveel afstand moet je zijdelings minimaal nemen als je een fietser wilt inhalen?
1,5 M
3 M
0,50 cm
0,5 meter is dus te weinig. 3 meter is te veel, dan zit je op de verkeerde kant van de weg.
Theorie
Bij welk van deze verkeersborden mag je door een motor worden ingehaald?
A
B
Beide verkeerstekens
B duidt het einde aan van het inhaalverbod. Kijk goed uit dat je zelf niet wordt ingehaald!