Bromfiets theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je bromfietscertificaat

Theorie
Je wil linksaf. Mag je hier uiterst links voorsorteren?
Ja
In deze situatie heb je een volledige eenrichtingsweg. Er hangt namelijk geen onderbord aan bord C2. Dat betekent dat je in deze straat geen enkele tegenligger kan verwachten. Je hebt dus alle ruimte om links voor te sorteren.
Theorie
Je wil hier rechtdoor. Kun je hier tegenliggers verwachten?
Ja
Bord C2 geeft aan dat de straat van de andere kant ingereden wordt door alle bestuurders. Alleen fietsers en bromfietsers mogen de straat van deze kant inrijden.
Theorie
Je wilt nu de fietser inhalen. Mag je hier de linkerrijstrook gebruiken?
Ja
Je kan de linkerrijstrook alleen gebruiken als je daarmee niemand hindert of in gevaar brengt. Nu komen er tegenliggers aan. Je moet dan ook op de rechterrijstrook blijven. Pas als de situatie het toelaat dan kun je de linkerrijstrook gebruiken om in te halen. Soms is het zelfs beter om te wachten totdat de tegenliggers gepasseerd zijn dan pas kun je veilig inhalen.
Theorie
Je wilt rechtdoor. Geeft het gele bord een verplichte rijrichting aan?
Ja
De gele borden geven een advies om de route te vervolgen. Er kan bijvoorbeeld verderop aan de weg gewerkt worden waardoor ze deze borden tijdelijk hebben geplaatst.
Theorie
Je blijft de voetgangersoversteekplaats volgen. Moet je hier de bestelbus voor laten gaan?
Ja
Alle bestuurders die bord L2 naderen, moeten voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die oversteken of op het punt staan dit te doen voor laten gaan. Als je hier naast je bromfiets had gelopen had de bestelbus jou voor moeten laten gaan.
Theorie
Mag je met de bromfiets aan de hand gebruik maken van het zebrapad?
Ja
Als je met je bromfiets aan de hand loopt ben je een voetganger. Je moet dan ook de regels van de voetgangers volgen zoals op het troittoir of voetpad lopen.
Theorie
Mag je hier gaan rijden?
Ja
Nee. Als er een busstrook of busbaan ligt, zoals in dit geval, dan blijf je naast de doorgetrokken lijn op de rijbaan rijden. Hier mag alleen een lijn bus gebruik van maken. Er staat een fikse boete op het onterecht gebruiken van een busstrook of busbaan.
Theorie
Mag je hier de bestelbus inhalen?
Ja
In deze situatie heb je weinig zicht op tegenliggers vandaar de doorgetrokken streep.
Theorie
Mag je zo remmen?
Ja
Als je gaat remmen moet je dit met alle vingers doen. Je kunt dan beter de remkracht doceren als met een paar vingers. Als het om een valpartij gaat kun je het stuur niet snel genoeg loslaten. Als het om een noodstop gaat kun je niet hard genoeg remmen. De voorrem is de belangrijkste!
Theorie
Je zet hier je bromfiets neer. Mag dat?
Ja
Een bromfiets of snorfiets wordt op het trottoir neergezet op een zodanige wijze dat er genoeg ruimte over blijft voor de voetgangers en dat de voetgangers er geen hinder van ondervinden. Zoals je nu de bromfiets neergezet is, is het goed. Zoveel mogelijk aan de kant.