Bromfiets theorie examen oefenen

Oefen hier gratis de theorie voor je bromfietscertificaat

Theorie
Mag je hier de bestelbus inhalen?
Ja
In deze situatie heb je weinig zicht op tegenliggers vandaar de doorgetrokken streep.
Theorie
Kun je op dit fiets-bromfietspad tegenliggers verwachten?
Ja
Het bord G12a geeft aan dat je verplicht bent het fiets-bromfietspad te volgen. Echter het onderbord meldt dat je tegenliggers kunt verwachten. Ga daarom dan niet uiterst links rijden maar hou je bromfiets rechts op de weg.
Theorie
Je wilt rechtdoor. Moet je hier al stoppen om de vrachtauto voorrang te verlenen?
Ja
Het is heel goed als je nu al stopt! Er komt een vrachtauto aan. Bij grote voertuigen moet je veel eerder stoppen omdat deze veel meer ruimte nodig hebben. Stop je net voor het kruisingsvlak, dan kan de vrachtauto de bocht niet maken. Je hebt in dat geval hinder veroorzaakt. Voorrang verlenen moet je op een zodanige wijze doen, zodat de andere bestuurder ongehindert zijn weg kan vervolgen. Zoals je het nu doet is het prima!
Theorie
Je wilt rechtsaf. Mag dat?
Ja
Het bord geeft niet aan dat het gaat om een eenrichtingsweg. Je kan hier dus tegenliggers verwachten !!
Theorie
Welk bord betekent: verleen vooorrang? A: Bord A B: Bord B C: Bord C
Bord A
Bord B
Bord C
Betekent ook over de hele wereld hetzelfde: VOORRANG VERLENEN AAN BESTUURDERS OP DE KRUISENDE WEG. LET OP: dus geen voetgangers !! Ook al zou dit bord besneeuwd (o.i.d.) zijn dan nog blijft de vorm altijd herkenbaar.
Theorie
Je wil met je bromfiets richting Roosendaal. Kun je hier de ANWB-borden blijven volgen?
Ja
Bord K7 is een wegwijzer voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers (handwijzer) met lokaal doel, stedelijke fietsroutenummer en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer. Het bord vertelt je dus hoe je in Roosendaal moet komen.
Theorie
Mag je hier inrijden?
Ja
Dit geldt voor alle bestuurders, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Uitgezonderd bestemmingverkeer zie onderbord en voorrangsvoertuigen. Bestemmingsverkeer = o.a. mensen die er wonen of werken.
Theorie
Welk bord betekent: verleen vooorrang?
Bord A
Bord B
Bord C
Betekent ook over de hele wereld hetzelfde: VOORRANG VERLENEN AAN BESTUURDERS OP DE KRUISENDE WEG. LET OP: dus geen voetgangers !! Ook al zou dit bord besneeuwd (o.i.d.) zijn dan nog blijft de vorm altijd herkenbaar.
Theorie
Waarvoor waarschuwt dit bord?
fietsers
fietsers en bromfietsers
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Je wil deze weg inrijden. Mag dat?
Ja
Bord C9 betekent verboden in te rijden voor ruiters, geleiders van rij- trekdieren of vee, motorvoertuigen voor beperkte snelheid. Geldt ook voor brommobiel, bromfiets, snorfiets en fiets. Dit bord vind je buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg.