Theorie
Je wilt deze straat inrijden. Mag dat?
Ja
Voetgangers mogen deze weg wel inlopen. Ga je met je snor- of bromfiets aan de hand lopen dan mag je hier wel in omdat je dan een voetganger bent.
Daarna mag auto 1, om deze de kortste bocht neemt en op dezelfde weg rijdt als jou. Daarna mag jij zelf en als laatste auto 2.
Theorie
Mag je deze weg inrijden met je bromfiets?
Ja
Alle gemotoriseerde voertuigen (bijvoorbeeld ook de gemeentelijke motorgrasmaaimachine of de rijdende winkelwagen) zijn motorrijtuigen. Aleen bromfietsen, snorfietsen, brommobielen en gehandicaptenvoertuigen zijn motorrijtuigen.
Theorie
Je wilt rechtdoor. Mag dat?
Ja
Als je bij een blauw rond bord aankomt met een witte pijl, dan moet je de richting volgen die de pijl aangeeft. Rechtdoor mag hier dus niet. Je moet eerst het kruispunt naar rechts oversteken.
De snorfietser ziet niemand van rechts aankomen. Er staan geen borden. Als de snorfiets weg is dan kan de auto, omdat deze voor de vrachtauto van rechts komt.
Theorie
Mag je deze weg inrijden met je bromfiets?
Ja
Alle gemotoriseerde voertuigen (bijvoorbeeld ook de gemeentelijke motorgrasmaaimachine of de rijdende winkelwagen) zijn motorrijtuigen. Aleen bromfietsen, snorfietsen, brommobielen en gehandicaptenvoertuigen zijn motorrijtuigen.
Theorie
Je wil deze weg inrijden. Mag dat?
Ja
Bord C9 betekent verboden in te rijden voor ruiters, geleiders van rij- trekdieren of vee, motorvoertuigen voor beperkte snelheid. Geldt ook voor brommobiel, bromfiets, snorfiets en fiets. Dit bord vind je buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg.
Theorie
Je rijdt zo om een vriend snel weg te brengen. Mag dat?
Ja
Als je op de brom- of snorfiets rijdt mag je nooit naast een ander bestuurder rijden. Alleen twee fietsers mogen naast elkaar fietsen.
Als hij alleen zijn rechterarm gestreekt had gehouden moet het verkeer dat de agent van achteren nadert stoppen. Als hij alleen zijn linkerarm gestrekt had moet het verkeer dat de agent van voren nadert stoppen. Bij beide armen geldt het stopteken dus voor alle verkeer voor en achter hem.
Theorie
Mag je bij dit bord nog gauw een bestuurder inhalen?
Ja
Alle weggebruikers behalve voetgangers zijn bestuurders.
Het kan ook echt gevaarlijk zijn om dit te doen in verband met afdek ongevallen.
Dit wil zeggen dat de gene die je ingehaald in je zicht zit waardoor je niet kunt zien dat er een voetganger aan komt.