Bij dit bord zijn fietsers, snor- en bromfietsers verplicht het pad te volgen.
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Mag je bij dit bord met je snorfiets de betreffende straat inrijden?
Ja
LET OP: Met je bromfiets mag je hier wel inrijden.
Theorie
Je bent met je brommer deze straat ingereden. Mag dat?
Ja
Dit bord geeft ook aan dat het gesloten is voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 kilometer per uur, brommobielen, fietsers, snorfietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen.
De vrachtauto mag als laatst.
Theorie
Mag je hier met je bromfiets aan de hand deze weg inlopen?
Ja
Bord C1 geeft aan dat de weg gesloten is in beide richtingen voor bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Behalve voor voetgangers en bestuurders van voorrangsvoertuigen. Voorrangsvoertuigen zijn politie, brandweer, ambulance en bloedbank met optisch- en geluidssignalen.
Theorie
Mag je de snorfiets een ander frame nummer geven?
Ja
Deze combinatie van letters en cijfers staan ook vermeld op je kentekenbewijs (deel 1A).
Theorie
Je wilt linksaf. Moet je de voetganger voor laten gaan?
Ja
Een voetganger van links of rechts laat je alleen voorgaan als er een zebrapad ligt of als je uit een uitrit komt. Ezelsbruggetje: Kijk je de voetganger in zijn oor dan ga jij voor.
Theorie
Hoe lang is een bromfietsrijbewijs geldig?
1 jaar
3 jaar
levenslang
Als je eenmaal je bromfietsrijbewijs hebt gehaald kun je daar je leven lang gebruik van maken mits je gezond blijft. Let wel op: het bromfietscertificaat verliest zijn geldigheid wanneer het onleesbaar, gedeeltelijk onleesbaar of versleten is, als je opzettelijk verkeerde gegevens vermeldt bij aanvraag van het certificaat of examen. Bij het afgeven van een duplicaat verliest het origineel zijn geldigheid. Als je geen of een ongeldig bromfietscertificaat hebt, zal de verzekering bij schade niet uitbetalen!
Theorie
Je rijdt met je snorfiets deze weg in. Mag dat?
Ja
Bestuurders van voorrangsvoertuigen mogen hier wel inrijden. Daartoe horen politie, brandweer, ambulance en bloedbank. En dan nog alleen wanneer zij de optische- en geluidssignalen voeren.