Theorie
Je rijdt hier met de toegestane maximum snelheid. Is dit veilig?
Ja
Artikel 19 RVV zegt: je moet je snelheid zodanig regelen dat je kunt stilstaan binnen de afstand waarover de weg te overzien en vrij is. Maar nooit sneller dan is toegestaan. Pas hierop je snelheid aan.
Theorie
Je wilt linksaf slaan. Moet je kruisende bestuurders voor laten gaan?
Ja
Het einde van de 30 km-zone is niet altijd een uitrit. Je moet dus voorrang geven aan alle bestuurders die van links en rechts komen. Bij een uitrit gaat het om alle weggebruikers.
Natuurlijk moet een passagier goed vasthouden. Bij voorkeur vasthouden om het middel van de bestuurder.
Theorie
Is het juist om nu gebruik te maken van groot licht?
Ja
Inhalen is verboden hier!
Theorie
Je zet hier je bromfiets neer. Mag dat?
Ja
Een bromfiets of snorfiets wordt op het trottoir neergezet op een zodanige wijze dat er genoeg ruimte over blijft voor de voetgangers en dat de voetgangers er geen hinder van ondervinden. Zoals je nu de bromfiets neergezet is, is het goed. Zoveel mogelijk aan de kant.
Theorie
Je zet hier je bromfiets neer. Mag dat?
Ja
Dat is hinderen van degene die de uitrit wil verlaten of inrijden. Hinderen is nooit toegestaan. Zelfs als het je eigen uitrit betreft mag je hier niet zo je brom- of snorfiets neerzetten.
Theorie
Kun je op dit fiets-bromfietspad tegenliggers verwachten?
Ja
Het bord G12a geeft aan dat je verplicht bent het fiets-bromfietspad te volgen. Echter het onderbord meldt dat je tegenliggers kunt verwachten. Ga daarom dan niet uiterst links rijden maar hou je bromfiets rechts op de weg.
Theorie
Je wil hier rechtdoor. Kun je hier tegenliggers verwachten?
Ja
Bord C2 geeft aan dat de straat van de andere kant ingereden wordt door alle bestuurders. Alleen fietsers en bromfietsers mogen de straat van deze kant inrijden.
Theorie
Je rijdt met je brommobiel deze weg in. Mag dat?
Ja
Dit bord geldt voor meer dan alleen de op het bord aangegeven voertuigen. Zo ook voor alle ruiters, geleiders van rij- en trekdieren en vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/u. Maar het geldt ook voor brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Dit bord staat altijd buiten de bebouwde kom op een 60 of 80 km/u weg.
Daarna mag auto 1, om deze de kortste bocht neemt en op dezelfde weg rijdt als jou. Daarna mag jij zelf en als laatste auto 2.