Theorie
Mag je hier het voetpad op deze manier blijven volgen?
Ja
Het ronde blauwe bord G7 geeft aan dat je een voetpad nadert. Het voetpad is verboden voor alle bestuurders, uitgezonderd gehandicapten met een gehandicaptenvoertuig, eventueel met een ingeschakelde motor. Gehandicaptenvoertuigen zijn volgens de wegenverkeerswet ook voetgangers.
Bij dit bord zijn fietsers, snor- en bromfietsers verplicht het pad te volgen.
Theorie
Welke meter(s) moeten correct werken tijdens het rijden?
De brandstofmeter
De brandstofmeter en kilometerteller
De snelheidsmeter
Deze vraag heeft geen uitleg
Theorie
Je wil rechtdoor. Moet je de voetganger voor laten gaan?
Ja
Een voetganger is geen bestuurder. Ezelsbruggetje: Kijk je de voetganger in zijn oor dan ga jij voor.
Theorie
Je gaat linksaf moet je de auto voor laten gaan?
Ja
Een kruispunt als deze noem je een gelijkwaardige kruising.
Theorie
Bij welk bord moet je verkeer uit tegengestelde richting voor laten gaan?
Bord A
Bord B
Bord C
Alleen Bord A (F5) verplicht bestuurders tegemoetkomend verkeer voor te laten gaan. Bord B (C5) betekent dat inrijden is toegestaan. Bord C (J29) waarschuwt voor tegenliggers.
Theorie
Je hebt goed gekeken. Er komt geen verkeer aan. Mag je dan doorrijden, zonder te stoppen?
Ja
Dit bord staat vaak bij onoverzichtelijke kruisingen. Waar de bestuurder op de kruisende weg voorrang heeft.
Theorie
Mag je hier je bromfiets keren?
Ja
Bord C3 geeft aan dat bestuurders van alle voertuigen maar van 1 richting deze straat in mag rijden. Keren is dan ook verboden.
Theorie
Je wilt naar de rechter rijstrook gaan. Mag je dat hier doen?
Ja
De doorgetrokken streep mag niet overschreden worden. Doorgetrokken strepen op het midden van de rijbaan worden op het wegdek geplaatst voor de veiligheid van de weggebruikers. Pas als de doorgetrokken streep over gaat in een onderbroken streep mag je naar de rechter rijstrook gaan.
Theorie
Bij welk bord moet je verkeer uit tegengestelde richting voor laten gaan?
Bord A
Bord B
Bord C
Alleen Bord A (F5) verplicht bestuurders tegemoetkomend verkeer voor te laten gaan. Bord B (C5) betekent dat inrijden is toegestaan. Bord C (J29) waarschuwt voor tegenliggers.